Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Επαναληπτικό μάθημα – Τετάρτη 17-01-2024

Το επαναληπτικό μάθημα στα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ και για τις 2 (δύο) ομάδες (Δευτέρας και Τετάρτης), θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 17-01-2024 και ώρα 8:45 π.μ.

Έχει αναρτηθεί το αρχείο με το μάθημα στο moodle.

Ο διδάσκων