Εμβόλιμη_Διαχείριση Γνώσης & Διαχείριση Σύγχρονων Αρχείων

Τα μαθήματα “Διαχείριση Γνώσης” και “Διαχείριση Σύγχρονων Αρχείων” στο πλαίσιο της εμβόλιμης εξεταστικής θα εξεταστούν προφορικά.