Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (ομάδα Δ’) – Πέμπτη 12/05

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το αυριανό μάθημα στο Moodle.

Οι διδάσκοντες