Εμβόλιμη εξεταστική στα μαθήματα Μάρκετινγκ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ και ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ παραμένει ίδια με αυτή που έχετε διδαχθεί, και έχετε τα ίδια συγγράμματα για μελέτη.

Ειδικότερα, για το μάθημα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ δείτε την επιπλέον (νέα) ύλη του μαθήματος που έχει αναρτηθεί στο moodle.

Για το μάθημα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ δείτε την ανακοίνωση του μαθήματος στο moodle με την ύλη.

Για το μάθημα Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις δείτε την ανακοίνωση του μαθήματος στο moodle του μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ / ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Θ+Ε

Καλή επιτυχία, μγ