Έναρξη μαθήματος – Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών

Έχει αναρτηθεί στο ΝΕΟ MOODLE (εξετάσεων) ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος την Πέμπτη 6/10/2022. Δείτε την ανακοίνωση εδώ