Ύλη για τα μαθήματα της εμβόλιμης: Αρχεία και οργάνωση τους & Ηλεκτρονική Εκδοτική

Η ύλη για τα παραπάνω μαθήματα είναι ίδια με αυτή που έχει διδαχθεί.

Ειδικότερα για το μάθημα Αρχεία και οργάνωση τους είναι από το βιβλίο “Αρχειονομία: βασικές έννοιες και αρχές” του Ανδρέα Μπάγια, σελ. 15 – 133 (κεφάλαια 1,2,3 και 4).

Για το μάθημα Ηλεκτρονική Εκδοτική είναι αναρτημένη στο moodle στο μάθημα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ-Ε (3 αρχεία).