Διευκρινίσεις 2 & 3 για τις δηλώσεις εργαστηριών για φοιτητές στο Δ’ και στο ΣΤ’ εξάμηνο και άνω

Έχουν προστεθεί στο Moodle οι διευκρινίσεις 2 & 3. Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3347