Θα ανακοινωθούν αργότερα σήμερα οι τελικές ομάδες των εργαστηρίων και το τελικό πρόγραμμα των μαθημάτων