Εργαστηριακές Ομάδες – νέα ανακοίνωση

Εκ παραδρομής δεν είχαν αναρτηθεί τα αρχεία με τις εργαστηριακές ομάδες για τις Βάσεις Δεδομένων και τα Μεταδεδομένα στο Moodle. Αναρτήθηκαν πριν από λίγο, μπορείτε να τα δείτε μαζί με τα προηγούμενα εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3347