Ημερομηνία έναρξης για τα μαθήματα 1)Μάρκετινγκ & Δημόσιες Σχέσεις, 2)Συντήρηση και Διατήρηση Υλικού και 3)Αρχεία και Οργάνωση τους

Θα ενημερωθείτε για την έναρξη των παρακάτω μαθημάτων:

1)Μάρκετινγκ & Δημόσιες Σχέσεις,

2)Συντήρηση και Διατήρηση Υλικού και

3)Αρχεία και Οργάνωση τους

με νεότερη ανακοίνωση. Η διδασκαλία θα γίνει από έκτακτο διδακτικό προσωπικό και αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων τους.