ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

Ο εκδοτικός οίκος EU. European Publishing προκηρύσσει, μια (1) θέση συνεργάτη πλήρους απασχόλησης είτε στο Ηράκλειο, Κρήτης ή στην Αθήνα, για τη διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών.
Ο εκδοτικός οίκος European Publishing εδρεύει στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου της Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης με υποκατάστημα στην Αθήνα. Στον εκδοτικό οίκο εκδίδονται έξι ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά. Το Tobacco Prevention & Cessation, το Tobacco Induced Diseases, το European Journal of Midwifery, το Population Medicine, το Pneumon και το Public Health Toxicology. Όλα τα περιοδικά είναι ηλεκτρονικά και ανοικτής πρόσβασης. Η εκδοτική διαδικασία περιλαμβάνει τη διαχείριση αξιολόγησης των δημοσιευμάτων από ομότιμους κριτές, την επιμέλεια- σελιδοποίηση για την έκδοσή τους και την ευρετηρίαση του περιεχομένου τους.
Αντικείμενο εργασίας
1. Διαχείριση ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης
Απαραίτητα προσόντα
1. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (ΤΕΙ) ή Πτυχίο Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας (ΑΕΙ) ή άλλο Πτυχίο ΑΕΙ με συνάφεια με Σχολές Υγείας.
2. Άριστη γνώση αγγλικών (επιπέδου Proficiency).
3. Άριστη Γνώση Η/Υ: MS Office.
4. Άριστες επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές & οργανωτικές ικανότητες.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
Κατάθεση δικαιολογητικών και πληροφορίες:
Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση της εταιρείας HR@europeanpublishing.eu με θέμα «Θέση Επιμελητή Εκδόσεων». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2810 391717.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη.
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 1/11/2021 ή μέχρι την κάλυψη της θέσης.