Πτυχιακές εργασίες στο πλαίσιο ένταξης στο ΔιΠαΕ ή για την απόκτηση του πτυχίου ΤΕΙ

Σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης για την ένταξη στο ΔιΠαΕ (δείτε εδώ την πρόσφατη ανακοίνωση) και για την καλύτερη οργάνωση των πτυχιακών εργασιών, για όσους δεν έχουν ήδη συνεννοηθεί συγκεκριμένο θέμα με κάποιο διδάσκοντα, έχει δημιουργηθεί προς υποβολή φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πτυχιακές στο πλαίσιο ένταξης στο ΔιΠαΕ:

https://forms.gle/NV5nB49r87UiSyQk6

Επίσης και στην περίπτωση που θέλετε να ολοκληρώσετε το πτυχίο του ΤΕΙ, χωρίς ένταξη στο ΔιΠαΕ, συμπληρώνετε την ίδια φόρμα.

Προθεσμία υποβολής: Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020