Επείγουσα ανακοίνωση για τη Σίτιση

Παρακαλούνται οι φοιτητές δικαιούχοι για δωρεάν Σίτιση για το ακαδ.έτος 2019/20 να προσέλθουν στο γραφείο Σίτισης για να παραλάβουν την κάρτα τους ή να ανανεώσουν την παλιά μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020, ανυπερθέτως. Aυτή είναι η τελευταία προθεσμία !!! Όσοι δεν έρθουν θα χάσουν το δικαίωμα για δωρεάν Σίτιση.

Η Προϊσταμένη της Φοιτητικής Μέριμνας
Μαρία Ρώρρα