ΠΡΑΚΤΙΚΗ-Προσωρινή Κατάταξη ΕΣΠΑ

Ανακοινώνεται η κατάταξη όσων πρόκειται να κάνουν πρακτική και να επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι οι 18 πρώτοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Υπάρχει δυνατότητα ένστασης εντός 5 ημερών από την ανάρτηση του συγκεκριμένου πίνακα.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τελική δημοσίευση των θέσεων.

Νο_4_Βιβλιοθηκονομίας_Προσωρινός-πίνακας-φοιτητών-ΠΑ