Ημερίδες ποιότητας

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΜΟ.ΔΙ.Π.), διοργανώνει εκπαιδευτικές Ημερίδες με θέμα την Εκπαίδευση Προσωπικού και των Φοιτητών σε θέματα Διοίκησης Ποιότητας, στις 7, 8 και 9 Μαρτίου 2023, στη Θεσσαλονίκη (Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος», Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου). Η εκπαίδευση αφορά όλα τα γενικά και ειδικά θέματα ποιότητας τα οποία εντάσσονται στη λειτουργία και στον ευρύτερο ρόλο του Πανεπιστημίου στην κοινωνία. Στους Συμμετέχοντες θα χορηγηθούν Βεβαίωση Παρακολούθησης και Βεβαίωση Πιστοποίησης Γνώσεων.
1. Ημερίδα για το ακαδημαϊκό προσωπικό, μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π. και Ομ.Ε.Α. | Τρίτη 7 Μαρτίου, ώρες 10:00 – 16:00. Στις 9:00 έχει προγραμματιστεί εναρκτήρια εκδήλωση με ειδικό Προσκεκλημένο τον Καθηγητή κ. Νίκο Παπαϊωάννου, Πρύτανη Α.Π.Θ. και μέλος του European University Association. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν μέλη της Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και στέλεχος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εθ.Α.Α.Ε.).. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDYU5WiMFGOnEN8038pxfHf9tSThSl9Oeixuc97A_Og17ahA/viewform
2. Ημερίδα για το Διοικητικό προσωπικό | Τετάρτη 8 Μαρτίου, ώρες 10:00 – 16:00.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk0NqDYKPLoizU7Cl6XW0h-dWKykvWpFDms9r2pVuPlfbCYg/viewform
3. Ημερίδα για τους Φοιτητές όλων των Τμημάτων και Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σίνδου και Θέρμης | Πέμπτη 9 Μαρτίου, ώρες 10:00 – 16:00. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkodvPrInytYZPXvoI_DVNwvM9HhsyEJ9Y9yKBEp82XNhiow/viewform
Περισσότερες πληροφορίες με την εναρκτήρια εκδήλωση και το αναλυτικό πρόγραμμα των ημερίδων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.ihu.gr/modip/imerides/
Υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής, μέσω live streaming.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Κωνσταντίνος Διαμαντάρας Καθηγητής Υπεύθυνος του Έργου