Δελτίο τύπου του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την αναστολή μαθημάτων

Παρακαλώ δείτε το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για την αναστολή των μαθημάτων και τη λειτουργία του Ιδρύματος.