Διεξαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης

Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος καθώς θα αναρτηθούν σύντομα πληροφορίες για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των μαθημάτων, μέσω συστήματος τηλεκπαίδευσης.