Πτυχιακές εργασίες στο πλαίσιο ένταξης στο ΔιΠαΕ ή για την απόκτηση του πτυχίου ΤΕΙ (συνέχεια)

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης για τις πτυχιακές, έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους καθηγητές που επιθυμείτε για την ανάθεση θεμάτων πτυχιακών εργασιών.

Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε για την αποτύπωση του συνολικού πλήθους των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, ώστε να υπάρξει καλύτερη οργάνωση των πτυχιακών από μέρους των καθηγητών.