Αλλαγή ώρας – Ανάκτηση Πληροφοριών

μετά από αιτήματα φοιτητών για αλλαγή της ώρας του μαθήματος, λόγω άλλων εργαστηρίων, το μάθημα μεταφέρεται στις 14:00.
Σας περιμένω.