Συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πτυχιακές

Η καταγραφή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πτυχιακές εργασίες έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους καθηγητές που επιθυμείτε για θέμα και ανάληψη πτυχιακής (σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη κάνει).