1. Παιδ & Εφηβ Λογ | 2. Ιστορία Πολιτισμού – αναβολή μαθημάτων Πέμπτης

Τα μαθήματα:

  • Παιδ & Εφηβ Λογ
  • Ιστορία Πολιτισμού

του ΣΤ’ εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω οικογενειακού προβλήματος της διδάσκουσας. Οι λεπτομέρειες για την αναπλήρωση θα ανακοινωθούν σύντομα.