Ταξινομικά Συστήματα Ι

Το μαθήματα για όλες τις ομάδες θα πραγματοποιηθούν και πάλι ημέρα Τετάρτη.

Το πρόγραμμα έχεις ως εξής για την Τετάρτη 8/4/2020:

Γ΄ Ομάδα 11:45 π.μ. – 13:15 μ.μ. και

Α΄ και Β΄ Ομάδα 14:00 μ.μ. – 15:30 μ.μ.

Στο moodle (στο παλιό τμήμα) έχουν ανέβει οι διαφάνειες από το προηγούμενο διαδικτυακό μάθημα. Παρακαλώ πολύ να έχετε εκτυπώσει τους πίνακες ταξινόμησης και τη σελίδα με τον πίνακα Cutter.

Σας περιμένω!