Αυτοματοποιημένα Συστήματα – Βαθμολογία

Μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία των εξετάσεων Φεβρουαρίου στο “Moodle – Ανακοινώσεις”. Έχουν δημοσιευτεί με τον Αριθμό Μητρώου σας.