Πληροφοριακά Συστήματα_αναπλήρωση μαθήματος

Τη Μ. Δευτέρα 13/04 στις 10:00 θα γίνει αναπλήρωση ενός εκ των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω αναστολής της λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ (11-24 Μαρτίου). Το μάθημα θα γίνει εκτάκτως στην αιθ. 105 [https://zoom.us/j/356058931]