Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας-Ανακοίνωση Βαθμολογίας

Έχει ανακοινωθεί στο Moodle, στη ενότητα Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας-Θ, η βαθμολογία της εξεταστικής ΧΕ2021-2022 για τους φοιητητές/τριες του ΔΙΠΑΕ και της Εμβόλιμης Εξεταστικής (αρχείο pdf).



Ο Διδάσκων,

Βαγγέλης Καταφυλής