ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

Ανακοίνωση από τη φοιτητική μέριμνα

Eνημερώνουμε τους φοιτητές ότι, σύμφωνα με την αρ.6/3-4-2020 απόφαση 
της έκτακτης συνεδρίασης της Διοικούσας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η λειτουργία των 
φοιτητικών εστιατορίων  της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ από τον Απρίλιο 2020.  Η έναρξη λειτουργίας  των θα 
εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας