ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΑΠΛΑ ΕΝΑ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ e-mail: dvailou@admin.teithe.gr

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ E-MAIL ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 27/4/20 ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.