Ταξινομικά Συστήματα Ι – Έκτακτη αλλαγή ημέρας του μαθήματος

Το μάθημα Ταξινομικά Συστήματα Ι της Τετάρτης 06-05-2020 αναβάλλεται εκτάκτως για υπηρεσιακούς λόγους και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08-05-2020 και ώρα 15:00 μ.μ για όλες τις ομάδες (Α, Β, Γ).

Ο διδάσκων