Για την εθελοντική εξέταση στις Βάσεις Δεδομένων

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση με ημερομηνία 11/6 εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350