Ταξινομικά Συστήματα Ι – Τετάρτη 20-05-2020 – Προσομοίωση εξέτασης

Στο μάθημα Ταξινομικά Συστήματα Ι της Τετάρτης, που θα πραγματοποιηθεί ώρα 14:30 μ.μ. για όλες τις ομάδες (Α, Β, Γ), θα γίνει ένα τεστ προσομοίωσης της εξέτασης. Παρακαλώ όλους τους φοιτητές να μελετήσουν τα παραδείγματα που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.

Οι ασκήσεις βασίζονται στην ύλη που έχετε διδαχθεί και περιλαμβάνει:

Βυζαντινή Λογοτεχνία, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Μεμονωμένους Συγγραφείς, Βιβλιοθήκες, Μισθούς, Ασφάλειες πυρός και ζωής, Αρχιτεκτονική.

Σας περιμένω!