Ώρες εξέτασης για τα μαθήματα πληροφορικής της ΤΕ 24/6