Πληροφορίες για την εξέταση του μαθήματος Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες στην ανακοίνωση εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3326