Επιστημονική Ημερίδα με θέμα :  “Το φιλτράρισμα και η αντιμετώπιση των FAKE NEWS”

Ο Σύλλογος Φοιτητών Κοινωνικών Επιστημών Διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα με θέμα :  “Το φιλτράρισμα και η αντιμετώπιση των FAKE NEWS” Τετάρτη 3 Μαΐου , 11:00 π.μ.  Αίθουσα «Φίλιππος»  Δήλωση Συμμετοχής: https://forms.gle/PPfQgiWvdPYjrvdX9
Μετά το πέρας της Επιστημονικής Ημερίδας θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης κατάλληλα για βιογραφικό.