Επείγουσα πρόσθετη ανακοίνωση για την εργασία Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

Εκ παραδρομής η φόρμα δήλωσης της εργασίας άνοιξε νωρίτερα από τον προγραμματισμό της. Έχουν διαγραφεί όσες δηλώσεις έγιναν νωρίτερα, και οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν 14.30 αντί για 14.00. Με συγχωρείτε για την αναστάτωση, όσοι κάνατε δήλωση παρακαλώ να δηλώσετε εκ νέου.