Διευκρινιστική οδηγία για την εργασία Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

Η διευκρινιστική οδηγία που έχει προστεθεί βρίσκεται στο αρχείο: ekfonisi-ergasias–diefkrinistiki-odigia στο Moodle.