Προγραμματισμός μαθημάτων Τρίτης 26/5 για τις Βάσεις Δεδομένων

Μπορείτε να δείτε στο Moodle τη σχετική ανακοίνωση: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3351