Εξέταση για όσους χρωστούν την Εισαγωγή στην Πληροφορική και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εμβόλιμη

Μπορείτε να δείτε εδώ τις λεπτομέρειες και τη διαδικασία εξέτασης: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3309