Σημαντικές ανακοινώσεις για τις Βάσεις Δεδομένων

Δείτε 2 σημαντικές ανακοινώσεις (ανακοινώσεις 1 και 2 με ημ. ανακοίνωσης 28/5), για τις Βάσεις Δεδομένων εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350