Παράταση παράδοσης εργασιών ΒΔ και ΤΕΠλ2

Μπορείτε να δείτε στο Moodle τις σχετικές ανακοινώσεις: