Ταξινομικά Συστήματα Ι – Δήλωση φοιτητών για τη συμμετοχή τους στην τελική εξέταση

Παρακαλώ συμπληρώστε εδώ, έως την Παρασκευή 05-06-2020 τα στοιχεία σας, για τη συμμετοχή σας στην τελική εξέταση του μαθήματος. Θα σχηματιστούν ομάδες των 20 ατόμων κατά αλφαβητική σειρά. Οι ομάδες θα αναρτηθούν στο moodle το Σάββατο 06-06-2020.