ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εκδοτικός οίκος EU. European Publishing προκηρύσσει, μια (1) θέση συνεργάτη πλήρους απασχόλησης είτε στο Ηράκλειο, Κρήτης ή στην Αθήνα,για τη διαχείριση ηλεκτρονικών περιοδικών.

Ο εκδοτικός οίκος European Publishing εδρεύει στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου της Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης με υποκατάστημα στην Αθήνα. Στον εκδοτικό οίκο εκδίδονται έξι  ηλεκτρονικά επιστημονικά  περιοδικά. Το Tobacco Prevention & Cessation,  το Tobacco Induced Diseases,το European Journal of Midwifery, το Population Medicine, το Pneumon και το Public Health Toxicology. Όλα τα περιοδικά είναι ηλεκτρονικά και ανοικτής πρόσβασης. Η εκδοτική διαδικασία περιλαμβάνει τη διαχείριση αξιολόγησης των δημοσιευμάτων από ομότιμους κριτές, την επιμέλεια- σελιδοποίηση  για την έκδοσή τους και την ευρετηρίαση του περιεχομένου τους.

Αντικείμενο εργασίας

  1. Διαχείριση ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης

Απαραίτητα προσόντα

  1. Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (ΤΕΙ) ή Πτυχίο Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας (ΑΕΙ)ή άλλο Πτυχίο ΑΕΙ με συνάφεια με Σχολές Υγείας.
  2. Άριστη γνώση αγγλικών (επιπέδου Proficiency).
  3. Άριστη ΓνώσηΗ/Υ: MSOffice.
  4. Άριστες επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές & οργανωτικές ικανότητες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα

Κατάθεση δικαιολογητικών και πληροφορίες:

Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση της εταιρείας HR@europeanpublishing.euμε θέμα «Θέση Επιμελητή Εκδόσεων». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2810391717.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη.

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 1/11/2021 ή μέχρι την κάλυψη της θέσης.