Για την εξέταση στις ΒΔ

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση με ημερ. ανακοίνωσης 5/6 εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350