ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2019/20 – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν τη χορήγηση ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ για το ακαδ.έτος 2019/20 θα υποβάλονται από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://stegastiko.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή Στεγαστικού Επιδόματος.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον Κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΑΧΙSnet.

Πριν προχωρήσουν σε δημιουργία αίτησης για το ακαδ.έτος 2019/20, θα πρέπει να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2019.  Σε αντίθετη περίπτωση θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.

Π ρ ο σ ο χ ή !!!  Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες των οποίων οι ακαδημαϊκές ταυτότητες δεν έχουν τα ακριβή στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας, να προχωρήσουν σε αντικατάστασή τους άμεσα καθόσον αιτήσεις  με αναντιστοιχίες σε στοιχεία ταυτότητας  θα 

α π ο ρ ρ ί π τ ο ν τ α ι.

Στις περιπτώσεις που πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά, θα πρέπει αυτά να καταβληθούν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 στο γραφείο Σίτισης του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ, Ισόγειο Κτίριο ΣΔΟ ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

“ΔΙΠΑΕ (πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης) τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ΤΚ 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη”

Για περισσότερες πληροφορίες για το Στεγαστικό Επίδομα 2019/20 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2310 013- 667 ή  2310 013-666.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης, να διαβάσουν ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τη σχετική εγκύκλιο στεγαστικού επιδόματος 2019/20.

Η Προϊσταμένη του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Μαρία Ρώρρα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ-2019-20