ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων”

Το Μάθημα “Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων” δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 14/3/23 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

εκ του τμήματος