Μέθοδοι Έρευνας_εμβόλιμη_Ιούνιος2020

Συμπληρώστε τη Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις και αποδοχής των όρων της εξ’ αποστάσεως εξέτασης μέχρι τη Δευτέρα 15/6/2020: https://moodle.teithe.gr/mod/choice/view.php?id=45227

Στη συνέχεια συνδεθείτε στο νέο moodle με τους κωδικούς που ήδη έχετε.
Ενημερώστε το προφίλ σας (Όνομα (ελληνικά), Επίθετο (ελληνικά), Ιδρυματικό email)
Κάνετε την αυτό-εγγραφή στο μάθημα “Mέθοδοι Έρευνας (εμβόλιμη)”