Βάσεις Δεδομένων (Ομάδα Δ’) – Πέμπτη 12/05

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το αυριανό μάθημα στο Moodle.

Ο διδάσκων

Δ. Ρουσίδης