Δηλώσεις για συμμετοχή σε εξέταση για τα μαθήματα πληροφορικής

Συμπληρώστε μέχρι τις 15 Ιουνίου τις δηλώσεις που θα βρείτε στα παρακάτω μαθήματα.

Βάσεις δεδομένων εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350

Τεχνολογίες & εφαρμογές πληροφορικής ΙΙ και Πολυμεσικές εφαρμογές εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3326

Εισαγωγή στην πληροφορική εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3309

Σχεδιασμος δικτυακών τόπων εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3378

Επικοινωνίες – δίκτυα εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3356