Αιτήσεις – Δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εξ αποστάσεως εξεταστική περίοδο για τα μαθήματα των Αγγλικών

Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3313