Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – Εργαστήριο – Για Τετάρτη 6/4/2022

Λόγω της επικείμενης απεργίας την Τετάρτη 6/4/2022, το μάθημα για τις εργαστηριακές ομάδες Α(β24) και Β(μ24) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5/4/2022 και ώρες 10:00-14:00