Βαθμολογία για τα μαθήματα πληροφορικής της ΤΕ 24/6

Έχει ανακοινωθεί η βαθμολογία στην αντίστοιχη εργασία, για τα παρακάτω μαθήματα, στα links του Moodle των εξετάσεων.